Cách thay đổi meta property="og:locale" content="en_US"

Đây là đoạn mã mặc định do Yoast Wordpress SEO plugin tạo ra, trong trường hợp bạn cần thay đổi en_US thành vi_VN thì thêm đoạn mã sau vào file funtions.php của theme bạn đang dùng:

add_filter('wpseo_locale', 'override_og_locale');
function override_og_locale($locale)
{
return "vi_VN";
}
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

1 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2012 CAO HOÀI TRUNG - Chia sẻ kiến thức Internet Marketing Online
Designed by CAO HOÀI TRUNG | Học Marketing online miễn phí | Học ban hang online miễn phí | Nội dung học seo web tại TPHCM | Bán Tỏi đen cô đơn lý sơn
Posts RSSComments RSS
Back to top